datafied-logo
D A T A F I E D

Zorg Data

Zorg Data

zorg-data-online

Door het gebruik van Online Data naar een transparante zorg

Wij helpen ziekenhuizen, verzekeraars en patientenorganisaties sneller tot inzicht en oplossingen te komen door slim gebruik te maken van data. Zo leveren we bijvoorbeeld op dagbasis tarieven die ziekenhuizen rekenen voor behandelingen, overzichten van wachttijden per behandelaar en beschikken we over data van alle specialisten (fystiotherapeuten, huisartsen , orthodontisten, kraamzorg, dietisten, dermatologen, GGZ etc. etc.)

Inkopers en Analisten gebruiken onze data o.a. om vestigingsonderzoek te doen en om het prijsbeleid te optimaliseren. Zo maken we samen de zorg transparanter en toegankelijker.

Vergoedingen
Behandelkosten
Wachttijden

Use Cases

  • Vestigingsonderzoek
  • Prijsbeleid
  • prijsoptimalisatie
  • concurrentie analyse
  • Tarieven, kwaliteit & Reviews

Waarom datafied.io

Data uit verschillende online bronnen eenvoudig en automatisch inlezen in uw eigen omgeving. Zo bent u verzekerd van de meest actuele data en kunt u uw eigen informatie verrijken met waardevolle externe data. zeer gebruiksvriendelijken altijd toegankelijk.

8 verzekeraars

Details
9 ziekenhuizen

Details

Het belang van data-gedreven werken in de zorg ligt vooral in het feit dat het kan helpen om zorg efficiënter en effectiever te maken, wat leidt tot lagere kosten en een verbeterde patiënttevredenheid.

Een belangrijke bron van data in de zorg is openbare online data, zoals data die beschikbaar is via overheidswebsites of data die is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Dit soort data kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg te vergelijken tussen verschillende ziekenhuizen of om trends in ziekte-incidentie te identificeren. Het gebruik van openbare online data kan ook helpen om de transparantie en verantwoording van de zorg te verhogen, juist door deze eenvoudig voor iedereen toegankelijk te maken.

Nog vragen? Stuur een bericht.